Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1948 Birch, L. C. The intrinsic rate of natural increase of an insect population
1948 Iterson, G. van A Discussion of Leeuwenhoek's Drawings and Descriptions Compared to Malpighi and Grew
1948 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 3
1948 Dijksterhuis, E. J. Mathematics in Leeuwenhoeck's letters
1950 Fildes, P. Leeuwenhoek Lecture: The evolution of microbiology
1950 Rooseboom, M. Leeuwenhoek, the Man: A Son of His Nation and His Time
1950 Dobell, C. Samuel Hoole, translator of Leeuwenhoek's Select works, with notes on that publication.
1950 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken (2 vols.)
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
1951 Seters, W. H. van Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
1952 Mendels, J. Leeuwenhoek's taal
1952 Zeeman, W. P. Van Leeuwenhoek and Ophthalmology
1952 Seters, W. H. van Leeuwenhoek's afkomst en jeugd
1952 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 4
1955 Encyclopaedia Britannica Films Antony van Leeuwenhoek (film)
1956 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck's Aalkijker-Modellen
1957 Reinhard, E. G. Landmarks of parasitology: I. The discovery of the life cycle of the liver fluke
1957 Visser, J. C. Delfts Bruggen
1957 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 5
1958 Loos-Haaxman, J. Delftse Burgers
1959 Lanen, J. Antoni van Leeuwenhoek: een film over de ontwikkeling van de microscopie
1959 Schierbeek, A. Measuring The Invisible World
1960 Brouwer, H. Geschreven verleden; genealogie en oud schrift
1961 Schierbeek, A. Leeuwenhoek as surveyor and wine-gauger
1961 Schierbeek, A. The history of the investigation into the genesis of gall-nuts
1961 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 6
1962 Hoff, B. van 't Oude plattegronden van de stad Delft
1962 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek on the circulation of the blood
1963 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen
1964 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 7
1964 Pirie, N. W. The Leeuwenhoek Lecture: The size of small organisms
1965 Damsteegt, B. C. Syntactische verschijnselen in de taal van Antoni van Leeuwenhoek
1965 Belloni, L. Leeuwenhoek, Boerhaave und Bleyswyk über Spermatozoën
1965 – 1986 Hall, A. R. and M. B. Hall (eds.) Correspondence of Henry Oldenburg
1966 Bedini, S. A. Lens making for scientific instrumentation in the seventeenth century
1966 Hall, M. B. Sources for the History of the Royal Society in the Seventeenth Century
1967 Groll, C. L. Delft als stad van zestiende-eeuwse woonhuizen
1967 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 8
1967 Bedini, S. A. An Early Optical Lens-Grinding Lathe
1967 Bradbury, S. The Evolution of the Microscope
1967 Egerton, F. N. Leeuwenhoek as a founder of animal demography
1968 Rooseboom, M. Antoni van Leeuwenhoek: zijn ontdekkingen en het denken van zijn tijd
1968 Walter, W. and H. Via Making A Leeuwenhoek "Microscope" Replica
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1969 Heniger, J. Verslag van het werkbezoek van de redacteur aan de Royal Society te Londen, 5-15.X.1969
1969 Jonge, C. H. de Delft Ceramics
1969 Meischke, R. Het Nederlandse Woonhuis
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
1970 Koch, A. C. F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
1973 Lindeboom, G. A. Reinier de Graaf en de Koninklijke Societiet te Londen

Pages