Guarantor for Johan Francisco de Raet when he became a citizen of Delft

Date: 
April 5, 1687

In 1687, Leeuwenhoek paid the security deposit for Johan Francisco de Raet (also Raat; 1659-1715), from Den Haag, when he became a citizen of Delft. In Delft, Raet served as regent of the Oude en Nieuwe Gasthuis. He was married to Abigaël Catharina Nuijts.

By 1694, Raet was a magistrate in Breda, where he died.

Document: 

ORA 172 Kamerboek for 1681 juni - 1698 april

Op huiden den 5 April is d'heere Johan Francisco de Raet geboortich buiten Sgravenhage tot Poorter deser stad aangenomen

Borge den Camerbewaarder Anth. Leeuwenhouck

OAD 694 Register van personen die de eed als poorter hebben afgelegd, meestal met vermelding van borgen, 1681-1796

Sources