Historici.nl

Author: 
various
Publisher: 
Amsterdam: Huygens ING (KNAW)
Year: 
2011

Historici.nl is the website for everyone with a serious interest in Dutch history.

Werken aan de geschiedenis van Nederland (Working on the history of the Netherlands)

From the about us page:

Historici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en een community voor discussie en samenwerking. Historici.nl bevordert kennisdeling, discussie en samenwerking tussen historici en historisch geïnteresseerden. Daarnaast laat de site aan het grote publiek zien dat geschiedenis er toe doet.

(my translation)

Historici.nl is the website for anyone with a serious interest in Dutch history. Researchers, students, teachers, archivists, museum staff and historically interested people find the latest news, access to a large collection of online research material and publications, and a community for discussion and collaboration. Historici.nl promotes knowledge sharing, discussion and collaboration between historians and historically interested people. In addition, the site shows to the general public that history matters.