Oudheden en gestichten van Delft

Author: 
Heussen, H. van
Publisher: 
Leiden: Christiaan Vermey
Year: 
1720

Full title

Oudheden en Gestichten van Delft en Delftland, mitsgaders van 's Gravenhage ... etc. Uit het latijn vertaald en met aanteekeningen opgehelderd door H.V.R.

H.V.R. was Hendrick van Rijn. In one of the notes, he indicated that he translated Leeuwenhoek's Send Brieven and the letters that were unpublished at Leeuwenhoek's death.