Reimbursed for purchase of distilled water and wine

Date: 
March 19, 1692

On the order of the mayors and magistrates, Leeuwenhoek purchased from the tax farmers (pagters) some distilled water and some wine. He itemized it as 33 stoops of Jaccher at 8 stuivers per stoop and 15 stoops Coels wine at 12 stuivers per stoop. The total came to 22 gulden 4 stuivers.

A stoop is a unit of liquid volume equal to a little less than 2.5 liters.

Document: 

Kamerboek 49 fol. 255

Op ordre van de Heere Schout ende Schepene der stad Delft sijn door de Camerbeaerder Anth. van Leeuwenhouk vecogt de na gespecificeerde gedistil. wateren en wijne bij pagters in den jare 1690 aengehaelt ende in de Conchergerie alhier opt raedhuijs tot nog toe berust hebben als namentl.

33 stoopen Jaccher à 8 stuij de stoop tot        13  4  -
en 15 stopen Coels wijn à 12 st. de stoop tot          9  -  -
----------                                          
f    22  4  -  

welcke penningen bij den voorn. Leeuwehoek op den 17e Maert 1692 ontfangen sijnde, sijn deselve op den 19e Maert 1692 overgebragt ter Camer van haar agtb.h. en gelegt in het casge van haer agtb.h.

Sources