De doodskunstenaar: De anatomische lessen van Frederik Ruysch

Author: 
Kooijmans, L.
Publisher: 
Bert Bakker: Amsterdam
Year: 
2004

De doodskunstenaar: De anatomische lessen van Frederik Ruysch

The death artist: The anatomical lessons of Frederik Ruysch

Full text available online at Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).