Appointed curator of estate of Simon de Bourbon

Date: 
May 18, 1667

Appointed curator of estate of Simon de Bourbon (1633-), who died in the Indies. It wasn't until September 1670 that the inheritance taxes (successierecht) were finally paid.

Document: 

OAD inv. 1.8 1654 december 30 - 1674 maart 5 - 8th Keurboek, fol. 279 (AvL's appointment)

DTB inv. 55, fol. 131v (SB's baptism) 1633 08/19

WKD inv. 6299 Rekeningen en staat met scheiding van de goederen van Sijmon, zoon van Pontus de Bourbon en Baertgen Simons van Dingenhoven, onder curatele van de Weeskamer geplaatst in verband met zijn verblijf in Oost-Indiƫ, 1667-1670; met bijlagen.

Account and condition with division of the goods of Sijmon, son of Pontus de Bourbon and Baertgen Simons van Dingenhoven, placed under the curation of the Weeskamer in connection with his stay in East India, 1667-1670; with appendices.

ORA inv. 355 Successierecht - Register van de gedane soomatien tot betaalinge van het middel op het collateraal (inheritance tax)

den 9 septemb 1670

Bij mij ondergeschr Gerechtsbode der stadt Delft een gelijce biljet uijt gebracht.aen Camerbewaerder Leeuwenhoece als curateur en persoon van Simon d'Bourbon (inden) overleden ...
ten dagen als voren

den 19 dito

Een gelijc biljet uijt gebracht bij mij ondergeschr aen nots. Joris van der Hoeven ten opsichte en goederen onder sijne adminstratie berustende het recht XX p. subject naergelaten bij Simon Bourbon overleden ...
Ten oirconden desen (..) ten dagen alsvoren

Sources