Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1985 Leeuwen, H. W. van Willem van der Lelij: Werk en Liefhebberij
1985 Booy, E. P. de Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
1985 Ford, B. J. Single Lens: The Story of the Simple Microscope
1985 Rozemond, A. J. H. De testamenten van Antoni van Leeuwenhoek
1985 Edgerton, S. Y. The Renaissance Development of the Scientific Illustration
1985 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoeks Reactie op Pieter Rabus' Problemen met de Wichelroede
1985 Houtzager, H. L. Herman Boerhaave en zijn Delftse promovendi
1985 Houtzager, H. L., H. W. van Leeuwen and G. G. Kunz Facetten van Delft
1985 Wijsenbeek-Olthuis, T. Boedelinventarissenonderzoek
1985 Ett, H. Reinier Boitet en zijn tijd
1986 Gehlen, A. Fl. Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw: handleiding voor gebruikers
1986 Brodsley, L. et al. Prince Rupert's Drops
1986 Smit, P. (ed.) Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries
1987 Houtzager, H. L. De invloed van de Delftse kamer der VOC op het medisch leven in Delft
1987 Wijsenbeek-Olthuis, T. Invloed van de VOC op het dagelijks leven in Delft
1987 Jong, J. de Een deftig bestaan: het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw
1987 Schama, S. The Embarrassment of Riches
1987 Smeaton, W. Some large Burning Lenses and their Use by Eighteenth-Century French and British Chemists
1987 Houtzager, H. L. Delft en de Oostindische Compagnie
1987 Wijsenbeek-Olthuis, T. Achter de Gevels van Delft (book)
1988 Vermij, R. H. De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus
1988 Salomonson, J. W. The Officers of the White Banner
1988 Wilson, C. Visual Surface And Visual Symbol: The Microscope And The Occult In Early Modern Science
1988 Shapin, S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England
1988 Thomassen, Th. H. P. M. De lotgevallen van een ambtelijke duizendpoot
1988 Bardell, D. The discovery of microorganisms by Robert Hooke
1989 Palm, L. C. Italian influences on Antoni van Leeuwenhoek
1989 Fournier, M. Huygens' Designs for a Simple Microscope
1989 Montias, J. M. Vermeer and his milieu: a web of social history
1989 Hart, M. 't Cities and statemaking in the Dutch Republic, 1580-1680
1989 Palm, L. C. Leeuwenhoek and Other Dutch Correspondents of the Royal Society
1989 Gruys, J. A. and C. de Wolf Thesaurus 1473 - 1800
1989 Hall, A. R. The Leeuwenhoek Lecture, 1988: Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723.
1990 Fournier, M. Zo Leeuwenhoek, Zo Leeuwenhoek-Commissie
1990 Raadschelders, J. Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen 1600-1980
1990 Kronick, D. A. Notes on the Printing History of the Early "Philosophical Transactions"
1991 Houtzager, H. L. De microscopische nalatenschap van Antoni van Leeuwenhoek
1991 Palm, L. C. De Graafs invloed op Van Leeuwenhoek
1991 Ruestow, E. G. Of a man and his microscopes: Widening the perspective of early modern science
1991 Houtzager, H. L. Het experimenteel geneeskundig onderzoek in ons land ten tijde van Reinier de Graaf
1991 Houtzager, H. L. Reinier de Graaf 1641-1673
1991 Rozemond, A. J. H. De toestand in de wereld van 1667-1673
1991 Fournier, M. Nederlanders en de ontwikkeling van de microscoop
1991 Deursen, A. Th. van Plain Lives in a Golden Age
1991 Ford, B. J. The Leeuwenhoek legacy
1991 Snelders, H. A. M. Reinier de Graaf (1641-1673) en de iatrochemie
1991 Baker, R. The Homemade Microscope
1991 Palm, L. C. Natuurlijke historie rond 1700. De rol van de microscopie in het natuuronderzoek
1992 Ford, B. J. From Dilettante To Diligent Experimenter
1992 Bergvelt, E. and R. Kistemaker (ed.) De wereld binnen handbereik

Pages