Humor Cristallinus

Author: 
Leeuwenhoek, A. van
Publisher: 
Leiden: van Gaesbeeck
Year: 
1684

Full title:

Ondervindingen en Beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden, waar in gehandeld werd

Over het maaksel van't Humor Cristallinus, so van verscheyde dieren, vogelen, ende visschen, het draad-agtig wesen dat in 't oog voor komt, de vogtigheyd op het Hoorn-vlies, het maaksel van een klein bloed-aderken, ende de opperste huyd van een swarte Morinne.

Geschreven aande Wyt-beroemde Koninklyke Societeit in Engeland.

About the structure of the Crystalline Humor of different animals, birds, and fish, the screw-like creature that appears in front of the eye, the moisture of the cornea, the structure of the small blood vessels, and the outer skin of a black Moorish girl.

Written to the Widely famed Royal Society in England.

Dobell #4: Letter 41

Daniel van Gaesbeeck printed this letter in 1684. Dobell assigns it #4 because it contained Letter 41 of April 14, 1684 (AB 80) written to Francis Aston. The long title acts as a table of contents or list of topics addressed in the letter. It was unnumbered and paginated: 1-26. It had nine figures in the text.

A full scan is available online from the Utrecht University Library.

Figures

1684-04-14    41    Francis Aston    9 figures